Is uw website klaar voor voor de AVG/GDPR?

maandag 9 april 2018

Wat is GDPR of AVG?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking: de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In een notendop houdt de nieuwe wetgeving in dat de privacy van personen beter beschermd wordt en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen om deze privacy te beschermen en hierover te informeren.

Wat is het grootste verschil met de huidige privacywet?

Het grootste verschil is dat je als bedrijf moet kunnen aantonen dat je je aan de wetgeving houdt. Je bent verplicht bij te houden:

  • Wat voor persoonsgegevens van iemand je gebruikt;
  • Voor welk doel;
  • Wat de wettelijke grondslag is.

Daarnaast moeten de mensen waarvan je gegevens bewaart deze zelf in kunnen zien en kunnen wijzigen.

Wanneer mag je persoonlijke gegevens vragen en gebruiken?

  • Als ze noodzakelijk zijn om een overeenkomst uit te voeren. Bijvoorbeeld adresgegevens om een bestelling op te sturen. Let op: geboortedatum is bijvoorbeeld niet noodzakelijk.
  • Als je kunt rechtvaardigen dat je ze voor (marketing)doeleinden nodig hebt en de privacy in acht wordt genomen. Zo mag je via Google Analytics zonder toestemming data verzamelen mits deze geanonimiseerd wordt.
  • Als je ondubbelzinnige toestemming hiervoor hebt gekregen. Bijvoorbeeld via opt-in. Voor deze toestemming geldt dat mensen actief toestemming moeten geven en je moet dit kunnen bewijzen.

Wat gebeurt er als je straks de regels overtreedt?

  • Voor het overtreden van de basisbeginselen: boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de omzet
  • Voor minder zware overtredingen: boetes tot 10 miljoen euro of 2% van de omzet

Maar hoe groot is de kans dat dat gebeurt?

De toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) verdubbelt komend jaar wat betreft arbeidsplaatsen en beschikbaar budget. Ze zijn verplicht straks álle klachten van individuen over privacy in behandeling te nemen. Het is dus niet zo dat ze random bedrijven gaan controleren, maar er hoeft maar één iemand te klagen over jouw organisatie om gecontroleerd te worden.

Vanzelfsprekend helpt Fit2Page u graag met het AVG-proof maken van uw website. Neem contact met ons op voor meer informatie.