Fit2Page en PMA

Project: PROGRESSIVE MENTAL ALIGNMENT – Het antwoord op effectieve betaalbare gezondheidszorg

 

Subsidieregeling: OP Oost – Innovatie Samenwerkingsprojecten

 

Het project:

“Met behulp van de nieuwe media gaan we een bewezen en unieke methodiek “Progressive Mental Alignment” (PMA) laagdrempelig onder de aandacht brengen aan mensen met o.a. psychosomatische klachten (doelgroep) met als doel ze uit onnodige medisch trajecten te halen of te voorkomen dat ze hierin belanden”, zegt Harold Vreeman – algemeen directeur van PMA International BV uit Winterswijk.

 

Met behulp van een nieuw te ontwikkelen online analyse van het klachtengebied en door vervolgens de doelgroep mee te nemen in een proces van bewustwording en mogelijkheden wordt aanvrager in staat gesteld om de PMA methodiek grootschalig preventief, curatief en duurzaam op hun specifieke klachten gebied in te zetten. Het inzetten van de tool, alsmede het meten van de behaalde resulaten wordt getoetst door een onafhankelijke externe Universiteit. Hiermee levert PMA een duurzame bijdrage aan zelfredzaamheid, levenskwaliteit en een structureel bijdrage aan vermindering in de zorgkosten. Het is het doel van PMA International BV om hiermee een structurele ommekeer teweeg te brengen in  de toenemende  maatschappelijke en sociale problemen die voortkomen uit de alsmaar toenemende stroom van psychosomatische klachten. Tevens draagt het vrijelijk beschikbaar stellen van de tools bij aan de mate van zelfredzaamheid, dat vooral wordt gestimuleerd door de overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeenten. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij OP Oost.

 

Het resultaat:

De ingediende aanvraag is goedgekeurd. Het project is per 1 maart 2016 van start gegaan.

 

Rol SubVice:

SubVice is gevraagd om de inventarisatie, het aanvragen en de begeleiding gedurende de uitvoering tot aan de eindafrekening te verzorgen voor PMA.

Nieuws


Abonneer u op onze RSS feed, en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Microsoft, SQL Server, Windows2008, VMWare
  • © 2006-2018 Fit2Page